easy

easy
adjective
1) (not difficult: This is an easy job (to do).) lett(vint), enkel(t), uanstrengt
2) (free from pain, trouble, anxiety etc: He had an easy day at the office.) lett, behagelig
3) (friendly: an easy manner/smile.) mild, avvæpnende, omgjengelig
4) (relaxed; leisurely: The farmer walked with an easy stride.) makelig, behagelig, vid
lett
--------
lettvint
--------
rolig
I
verb \/ˈiːzɪ\/
(rosport) forklaring: slutte å ro, hvile årene
II
adj. \/ˈiːzɪ\/
1) lett, enkel, lettvint
an easy method
en enkel metode
easy food to prepare
enkel mat \/ mat som er lett å tilberede
an easy language
et lett(lært) språk
an easy victory
en lett (overlegen) seier
easy work
lett arbeid
easy pray
lett bytte
2) rolig, trygg, ubekymret, sorgløs
live in easy circumstances
leve i trygge kår
feel easy about the future
føle seg trygg på fremtiden
I feel easier in my mind now
jeg føler meg roligere (eller lettere til sinns) nå
I made her easier on that point
jeg beroliget henne på det punktet
he had an easy conscience
han hadde god samvittighet
3) (om person) føyelig, lett på tråden (mest om kvinner)
he is not easy to deal with
han er ikke lett å ha med å gjøre
4) bekvem, behagelig, makelig
they were riding at an easy trot
de red i et makelig tempo
5) (overført) ledig, lett, utvungen, ubesværet
he has an easy manner
han fører seg naturlig
6) mild, lett, svak
an easy breeze
an easy motion
en lett bevegelse
an easy slope
en svak skråning\/helling
7) (handel) rimelig, tilgjengelig, lett
the money market is easy
tilgangen på lånemidler er god \/ det er lett å låne penger
8) (hverdagslig) likegyldig
be in\/on Easy Street (hverdagslig) sitte (midt) i smørøyet
be under easy sail (sjøfart) føre passende seil
come easy to somebody falle lett for noen
dead easy så lett som ingenting, lett som bare det, veldig lett, en smal sak
easy as pie lett som ingenting, en smal sak
(an) easy favourite storfavoritt, klar favoritt
an easy fit god passform
the coat is an easy fit
frakken sitter godt
(an) easy majority et stort flertall easy money lettjente penger
easy on the eye\/ear (hverdagslig) en fryd for øyet\/øret
easy to get on with lett å omgås med, omgjengelig
I'm easy! (hverdagslig) det er det samme for meg!
it's easy for you to talk! det kan du si!, du kan saktens snakke!
of easy virtue (gammeldags) lett på tråden
on easy terms på rimelige vilkår\/betingelser på avbetaling
when money is easy prices rise når pengene sitter løst, går prisene opp
III
adv. \/ˈiːzɪ\/
1) lett, trygt, rolig
now you can sleep easy
nå kan du sove trygt
2) langsomt, rolig
easier said than done lettere sagt enn gjort
(go) easy! ta det med ro! , vær forsiktig!
easy astern! (sjøfart) sakte akterover!
easy come, easy go secome, 2
easy does it! forsiktig nå! , vær forsiktig! , ta det rolig!
go easy kjøre sakte
go easy on somebody behandle noen med varsomhet
go easy on the boy!
ikke vær så streng mot gutten!
go easy on something være forsiktig med noe, spare på noe
go easy on the milk!
vær forsiktig med melken! \/ spar på melken!
go easy on one's demands
slakke\/fire på kravene
go easy with something behandle noe forsiktig
let somebody off easy la noen slippe billig unna
stand easy! på stedet hvil! , hvil!
take it easy! ta det rolig!
take something easy ta (altfor) lett på noe

English-Norwegian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • easy — [ē′zē] adj. easier, easiest [ME esi < OFr aisé, pp. of aisier (& aasié, pp. of aaisier < a + aisier) < aise: see EASE] 1. that can be done, got, mastered, endured, etc. with ease; not difficult; not exacting 2. free from trouble, anxiety …   English World dictionary

 • Easy — Eas y, a. [Compar. {Easier}; superl. {Easiest}.] [OF. aisi[ e], F. ais[ e], prop. p. p. of OF. aisier. See {Ease}, v. t.] 1. At ease; free from pain, trouble, or constraint; as: (a) Free from pain, distress, toil, exertion, and the like; quiet;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Easy — Saltar a navegación, búsqueda El término easy puede referirse: en música a: Almost Easy, canción de la banda Avenged Sevenfold; Easy, sencillo de las Sugababes; Easy listening, forma de música popular; Easy Star All Stars, grupo de reggae; Free… …   Wikipedia Español

 • Easy — may refer to: In Music: * Easy (Commodores song), a 1977 single ** Easy (Commodores song), Faith No More cover, a 1992 single * Easy (Barenaked Ladies song), a 2006 single * Easy (Sugababes song), a 2006 single * Easy (Paula DeAnda song), a 2007… …   Wikipedia

 • easy — adj 1 *comfortable, restful, cozy, snug Analogous words: *soft, lenient, gentle: commodious, *spacious: *calm, tranquil, serene, placid: unconstrained, spontaneous (see corresponding nouns at UNCONSTRAINT) Antonym …   New Dictionary of Synonyms

 • easy.TV — Senderlogo Allgemeine Informationen Empfang: Satellit Länder …   Deutsch Wikipedia

 • easy — c.1200, at ease, from O.Fr. aisie comfortable, at ease, rich, well off (Mod.Fr. aisé), pp. of aisier to put at ease, from aise (see EASE (Cf. ease)). Sense of not difficult to deal with is mid 14c.; of conditions, comfortable, late 14c. The… …   Etymology dictionary

 • easy — is established as an adverb in fixed expressions such as take it easy, have it easy, go easy on, easy does it, and stand easy. Otherwise its use as an adverb is non standard, though common informally in BrE as well as AmE, especially when… …   Modern English usage

 • easy — ► ADJECTIVE (easier, easiest) 1) achieved without great effort; presenting few difficulties. 2) free from worry or problems. 3) lacking anxiety or awkwardness. 4) informal, derogatory willingly responsive to sexual advances. ► EXCLAMATION …   English terms dictionary

 • Easy FM — is a radio station in Beijing, China on 91.5 FM and Shanghai, China in 87.9 FM. It is a member of the China Radio International group of radio stations. The programs are in English, while the commercials are in Mandarin Chinese. Internet… …   Wikipedia

 • easy — [adj1] not difficult accessible, apparent, basic, child’s play*, cinch, clear, easily done, effortless, elementary, evident, facile, inconsiderable, light, little, manageable, manifest, mere, no bother*, no problem*, no sweat*, not burdensome,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”